Certificaten voor onze productie

16 certificaten voor onze productie

Het is voor Abena belangrijk dat klanten ons vertrouwen. Dit willen we bereiken met transparantie over onze bedrijfsvoering en certificaten van onafhankelijke partijen. 

Een certificaat is meer dan een stempel van erkenning. Certificaten stellen eisen aan de documentatie van grondstoffen: afkomst, welke productiemethodes erbij worden gebruikt, met welke ingrediënten, en nog vele andere eisen. Per certificaat zijn de criteria verschillend, van product tot product en service tot service. 

Onze productie is vastgelegd en getoetst met behulp van de onderstaande 16 certificaten. Houd er rekening mee dat de certificaten alleen toepasbaar zijn op de producten die dit certificaat ook daadwerkelijk hebben. 

ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)

We vinden kwaliteit en consistentie belangrijk. ISO 9001 is een kwaliteitsmanagementsysteem die zich richt op de manier waarop we betrouwbare producten opleveren die voldoen aan de wettelijke eisen, en is met name waardevol voor gebruikers van onze wegwerpartikelen.

OEKO-TEX (textiel)

Met het OEKO-TEX certificaat wordt aangetoond dat het textiel is getest op gevaarlijke stoffen en dat ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Abena is gecertificeerd volgens STANDARD 100 OEKO-TEX voor de productie van artikelen die contact hebben met de huid. 

FSC®- Forest Stewardship Council (stimuleert het verantwoord gebruik van bosproducten)

FSC®(Forest Stewardship Council) is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich wereldwijd bezighoudt met de bevordering van verantwoord bosbeheer. FSC®-gecertificeerde producten zijn gemaakt van grondstoffen uit goed beheerde bossen en verantwoorde bronnen. De traceerbaarheid en integriteit van het label worden gehandhaafd door strikte controlemaatregelen en door te kiezen voor FSC®-gecertificeerde producten, helpt u bij het verzorgen van bossen, mensen en dieren.  Meer informatie op www.fsc.org. 

Abena A/S is gecertificeerd volgens de normen van de FSC (Forest Stewardship Council) en Abena Healthcare B.V. is distributeur van FSC®-gecertificeerde Abena-producten. Ga voor meer informatie naar www.abena.com

ISO 14001 (milieumanagement)

ISO 14001 is een internationale norm met eisen om het milieu te beschermen. Het is een kader dat ons in staat stelt het milieuaspect en de impact van onze producten te begrijpen en ons bedrijf continu te verbeteren.

ISO 45001 (internationale wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden)

ISO 45001 laat zien hoe wij werken aan een veilige en gezonde werkplek met als doel werk-gerelateerd letsels en ziekten te verminderen. 

ISO 50001 (energiemanagement)

Met ISO 50001 pakken we de klimaatverandering aan. Dit certificaat bewijst onze inspanningen om energieprestaties voortdurend te verbeteren. Denk hierbij aan: energie efficiëntie, energiegebruik en -verbruik. Dit wordt onder meer bereikt door het optimaliseren van onze productielijnen, een hogere productiviteit en minder afval. 

ISO 13485 (medische apparatuur)

ISO 13485 documenteert dat wij voldoen aan de wettelijke eisen voor medische hulpmiddelen. Onze certificering toont aan dat wij de veiligheid van de cliënt waarborgen door meer transparantie in onze waardeketen, door middel van hoge normen, documentatie, tracking en evaluaties. 

ISO 22716 - GMP (goede ontwikkelprocessen)

ISO 22716 heeft betrekking op de kwaliteitsaspecten en documentatie van onze cosmetische producten. Het behouden van goede hygiëne vinden we belangrijk. Dit doen we onder andere door besmettingen te voorkomen en eisen op te stellen voor grondstoffen. 

SMETA (maatschappelijke verantwoordelijkheid)

Het Sedex Member Ethical Trade Audits (SMETA) certificaat richt zich op de sociale verantwoordelijkheid in onze bedrijfsprocessen. Het laat zien dat we voldoen aan de criteria voor het creëren van een positieve werkomgeving, gezondheid en veiligheid, milieufactoren en bedrijfsethiek. 

BRC - Consumenten producten (schone omgeving)

Onze BRC-certificering toont aan dat wij voldoen aan de relevante wettelijke en/of veiligheidseisen en dat onze producten veilig te gebruiken zijn. Het toont verder aan dat onze productie- en hygiëneprocedures goed gedocumenteerd zijn en dat onze producten worden geïnspecteerd en getest. 

IFS - huishoudelijke en persoonlijke verzorging (schone omgeving)

IFS documenteert onze inspanningen om de productveiligheid en -hygiëne voor huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten te verbeteren. De certificering garandeert een hoge productveiligheid voor de gebruikers van de producten. 

KLS (licentie voor elektriciteit)

KLS is de autorisatie voor onze elektriciteitssystemen. Het is een garantie dat al onze installaties correct geïnstalleerd en veilig zijn. 

PEFC (verantwoord bosbeheer)

PEFC is een non-profit organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. Het helpt fabrikanten en consumenten kiezen voor duurzaam hout. 

Asthma Allergy Nordic

Asthma Allergy Nordic geeft een bewijs dat het product met het label wordt aanbevolen door experts van ASTHMA ALLERGY NORDIC. Producten met dit label zijn vrij van parfum en hebben een minimaal risico op het ontstaan van huidallergieën.

Nordic Swan Ecolabel

Nordic Swan Ecolabel, ook wel ‘De Zwaan’ genoemd, is een Scandinavisch milieukeurmerk. Producten met dit label voldoen aan strenge milieueisen op gebied van grondstoffen, productie, gebruik, documentatie en veiligheid. 

EU Ecolabel

Het EU Ecolabel, ook wel de EU Bloem, is het officiële milieulabel in Europa. Producten met dit label voldoen aan strenge eisen op gebied van grondstoffen, productie, gebruik, documentatie en veiligheid