Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

ABENA's Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De Verenigde Naties hebben 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) geformuleerd. Het is niet haalbaar om op alle 17 SDG’s te focussen. Daarom heeft ABENA 4 SDG’s geselecteerd, waar onze volledige aandacht naar uitgaat. Deze SDG’s zijn zorgvuldig gekozen. We hebben gekeken waar we de grootste impact kunnen hebben en waar we écht waarde kunnen brengen.

Doel 7. Betaalbare en duurzame energie

Het grootste deel van onze CO2-uitstoot is afkomstig van de energie die we in onze fabrieken gebruiken. Door de energievormen te veranderen in hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie, dragen we bij aan deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling.

Doel 8. Eerlijk werk en economische groei

Wij streven naar een duurzame groei voor goede werkomstandigheden. In 2030 willen we ons personeelsbestand vergroten en tegelijkertijd veilige en gelijke arbeidsomstandigheden waarborgen voor onze eigen medewerkers én de medewerkers van onze leveranciers. 

Doel 12. Verantwoorde consumptie en productie

Het verduurzamen van onze producten en productie heeft een positieve impact op het milieu. Niet alleen omdat we eigen productiefaciliteiten hebben, maar ook omdat we veel wegwerpartikelen leveren, die we willen en kunnen verduurzamen.

Doel 15. Leven op het land

Bij de selectie van grondstoffen houden we er rekening mee dat deze op een zo duurzaam mogelijke manier worden verbouwd. We streven er naar om de verscheidenheid aan leven op aarde te behouden en het verlies van uitsterven door menselijke activiteiten te voorkomen. 

Meer weten of hulp nodig?

Ben je op zoek naar de producten in onze webshop óf wil je meer weten over de diensten van ABENA? Of breid je kennis uit dankzij het kenniscentrum.  

Ga naar de website voor consument óf voor de professional, kies hieronder.

Duurzaam verantwoord: focus op kwaliteit, milieu en sociaal-maatschappelijk

Bij ABENA vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen. We hebben een duidelijke focus op kwaliteit, milieu en sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat doen we door onze ecologische footprint te minimaliseren. We produceren en leveren duurzame producten en oplossingen vanaf de grondstof tot aan het hergebruiken van materialen in het productieproces.

Onze verantwoordelijkheid in het kort:

1.

Het tegengaan van verspilling staat centraal in alles wat we doen. Zowel in het productieproces als bij het gebruik van onze producten;

2.

Wij werken conform de UN Sustainable Development Goals, waarmee we aantonen dat we op verantwoordelijke wijze produceren en inkopen;

3.

We zeggen niet alleen dat we onze verantwoordelijkheid nemen, we handelen er ook naar. De certificeringen en labels die wij mogen voeren onderbouwen dit: FSC, Nordic Swan Ecolabel, DinCertco, Cradle-to-Cradle). Daarnaast zijn onze partners geselecteerd op strenge milieu- en kwaliteitseisen zodat we in het volledige productieproces onze verantwoording kunnen nemen;

4.

We zijn altijd op de hoogte van de laatste wetgeving zodat we onze processen hierop kunnen afstemmen en onze klanten goed kunnen adviseren. Denk hierbij aan de single-use plastics-wetgeving;

5.

We zijn ons bewust van alle grondstoffen die we gebruiken en nemen continu duurzame alternatieven in overweging waar mogelijk. Daarnaast streven we naar duurzame consumptie. We hanteren hierbij de ‘less-is-more’ approach. Wij streven naar het gebruik van minder energie en minder grondstoffen tijdens het productieproces;

6.

We dringen de impact op het milieu zo ver mogelijk terug. We recyclen meer dan 89.5% van ons productieafval. We zamelen het afval gescheiden in en verkopen het aan recyclingorganisaties die het afval op cradle-to-cradle wijze tot nieuwe grondstoffen verwerken. Daarnaast is de energie die wij gebruiken in onze eigen productiefaciliteiten voor 100% gedekt door hernieuwbare energie certificaten en zijn we continu actief om onze CO2 uitstoot te beperken.

Sociale verantwoordelijkheid

Ook onze sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen wij serieus. In onze eigen organisatie, maar ook voor partners waar wij mee samenwerken. Een eerlijke werkplek, dat is waar wij naar streven. Daarom ondertekenden wij het UN Global Compact initiatief en zijn wij een gecertificeerde organisatie conform de SA8000 standaard.

Meer weten over hoe wij de gezondheid van mens en milieu centraal zetten? Neem contact met ons op: 0485-343 444.