Kijk kritisch naar incontinentiezorg

Abena heeft de Green Deal Zorg 3.0 ondertekend. Deze Green Deal zet in op verduurzaming van de zorgsector, aan de hand van concreet geformuleerde acties. Bij Abena vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen. Daarom kijken we naast onze eigen doelstellingen binnen de Green Deal, ook naar manieren waarop we onze zorgpartners kunnen ondersteunen.

Eén van de onderwerpen die centraal staan, is het inzetten op gezondheidsbevordering van cliënten en medewerkers. Abena kan hieraan een bijdrage leveren door samen met onze zorgpartners, kritisch te kijken naar de manier waarop continentiezorg is georganiseerd.

Continentiezorg bespreekbaar maken

Eén van de eerste dingen die de zorgspecialisten van Abena doen wanneer ze bij zorgorganisaties over de vloer komen, is het bespreekbaar maken van continentiezorg. Er wordt namelijk lang niet altijd stilgestaan bij de verschillende manieren waarop incontinentiematerialen ingezet worden. Daarom gaan onze zorgspecialisten in gesprek over de manier waarop continentiezorg verleend wordt, en hoe dit mogelijk anders kan. We vinden het daarbij een belangrijk uitgangspunt dat de zelfstandigheid van de gebruikers bevorderd wordt – voor zover dat kan. Ook met het oog op de toenemende druk op de zorgverleners, weegt dit zwaar.

Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig

Het uitgangspunt bij ons advies over de inzet van incontinentiematerialen is binnen Abena altijd: we gebruiken een product dat zo klein als mogelijk en zo groot als nodig is. Deze visie is gestoeld op 3 pijlers: bescherming, comfort en duurzaamheid. Een goed passend product, gekeken naar maat en absorptie, is belangrijk om lekkages te voorkomen. Daarnaast draagt het bij aan het comfort van degene die het product draagt. Ervoor zorgen dat cliënten goed passend materiaal dragen, draagt ook bij aan duurzaamheid. Hoe groter en zwaarder een product, hoe meer grondstoffen er nodig zijn bij productie – en hoe meer afval er achtergelaten wordt aan het einde van de keten.

Het kiezen van het juiste product kan ook het gebruik van overige hulpmiddelen verminderen. Wanneer een cliënt een wegwerponderlegger gebruikt in bed, geeft dit eigenlijk aan dat ze geen vertrouwen hebben in het product dat ze ’s nachts gebruiken. Door over te stappen op een product dat beter aansluit bij de behoeftes, hoeven er geen onderleggers meer gebruikt te worden.

Eendelig versus tweedelig

Er bestaat een onderscheid tussen soorten incontinentiemateriaal. Vaak wordt er al snel naar eendelige producten, zoals incontinentiebroekjes en slips met plaksluiting gegrepen als oplossing. Terwijl er in veel gevallen ook prima gewerkt kan worden met een tweedelig systeem, bestaande uit een fixatiebroekje of onderbroek, met daarin een inlegger. Dit scheelt een hoop grondstoffen en vermindert de hoeveelheid afval.

Adviezen rondom toiletgang

Met behulp van ons bewezen effectieve, slimme incontinentiemateriaal Abena Nova kunnen onze zorgspecialisten de toiletgang van cliënten inzichtelijk maken. Hierdoor kunnen medewerkers mobiele cliënten tijdig naar het toilet laten gaan. En het inzicht in de mictiepatronen kan helpen om tot de keuze voor het beste product te komen.

Bovendien maakt Abena Nova het mogelijk om precies op het juiste moment te verschonen – niet te vroeg en niet te laat. In de praktijk komt het regelmatig voor dat incontinentieproducten te snel verwisseld worden. Bijvoorbeeld omdat cliënt of medewerker bang is dat het product gaat lekken, gaat ruiken, dat er infecties kunnen ontstaan wanneer er een product een klein beetje verzadigd is, of het gewoon vies vindt. Met Abena Nova kan exact aangetoond worden wanneer een product verzadigd raakt en verwisseld moet worden. Door de inzet van Abena Nova kan het aantal incontinentieproducten dat op een dag gebruikt wordt aanzienlijk afnemen.

Voorraadbeheer

Tot slot is het zaak om aandacht te hebben voor het voorraadbeheer rondom incontinentiematerialen. Vaak worden er grote voorraden aangelegd, die onaangeroerd achterblijven als een cliënt komt te overlijden, een katheter krijgt, of om andere redenen geen gebruik meer maakt van dat specifieke incontinentiemateriaal. Het komt voor dat deze producten weggegooid worden, wat natuurlijk ontzettend zonde is. Daarom raden we aan om maximaal voor een week of twee voorraad aan te leggen. Zo wordt er niet onnodig geproduceerd, maar grijp je ook niet mis.