Onze beloften binnen de Green Deal Zorg 3.0

Abena heeft de Green Deal Zorg 3.0 ondertekent. Deze Green Deal zet in op verduurzaming van de zorgsector, aan de hand van concreet geformuleerde acties. Bij Abena vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen. Daarom kijken we naast onze eigen doelstellingen binnen de Green Deal, ook naar manieren waarop we onze zorgpartners kunnen ondersteunen. 

De Nederlandse zorgsector heeft een aanzienlijke impact op het milieu. Het RIVM becijferde dat de zorg verantwoordelijk is voor zo’n 7 procent van totale uitstoot aan broeikasgassen. De zorg verbruikt veel hulp- en beschermingsmiddelen, materialen en daardoor ook veel grondstoffen. Dit draagt bij aan vervuiling van het milieu. In de Green Deal Zorg 3.0 staan afspraken om de zorgsector duurzamer te maken. Het akkoord bestaat uit vijf thema’s:

  1. Inzet op gezondheidsbevordering van patiënten/cliënten en medewerkers;
  2. Het vergroten van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu; 
  3. Verminderen CO2-emissie van gebouwen, energie en vervoer;
  4. Circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken;
  5. Verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik). 

Abena ondertekent de Green Deal 3.0 en committeert zich aan de doelstellingen. In dit artikel lees je de specifieke inzet en acties hierop. 

Abena's Green Deal 3.0 acties

Bevorderen van gezondheid

Continentiezorg is een van de grootste uitdagingen binnen de zorgsector. Zorgprofessionals binnen verpleeg- en verzorgingshuizen zijn gemiddeld 60% van hun tijd bezig met incontinentie gerelateerde zorg. Deze vorm van zorg heeft zowel impact op de gezondheid van cliënt als van de zorgprofessional. 

De inzet van Abena Nova leidt tot meer kwaliteit van zorg. Daarnaast neemt het aantal onnodige verschoningen af, waardoor het afvalvolume gereduceerd wordt. Abena zal de komende jaren actief werken aan de verdere uitrol en implementatie van Abena Nova bij Nederlandse zorginstellingen en hierbij bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van zowel cliënten als zorgprofessionals. 

Verminderen van CO2-emissies

Abena bouwt aan een duurzame toekomst. Letterlijk, want de komende jaren bouwen wij een nieuw en duurzaam regionaal warenhuis met kantoorruimte. Het gebouw zal voldoen aan het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL. Het wordt een gebouw met als doel “0 op de meter”. Met de bouw van het nieuwe magazijn kunnen we minder vervoersbewegingen creëren tussen productiefaciliteiten van Abena en onze klanten. 

Onze logistiek is continu bezig om ons orderproces te verduurzamen. Zo wordt het verpakkingsproces geoptimaliseerd, waarbij we plastic vervangen door duurzame alternatieven. Verder zetten we ons in om onze vervoersbewegingen naar de klant te optimaliseren door het creëren van effectievere bestelpatronen.

Verder blijven we ons wagenpark verduurzamen. Dit doen we door alle nieuwe leaseauto’s in de toekomst elektrisch te laten rijden. Daarnaast bieden we onze medewerkers de mogelijkheid om vaker thuis te werken, waardoor het aantal reisbewegingen afneemt – en wat bijdraagt aan een prettige werkomgeving. 

Abena is al bezig met het verminderen van haar CO2-uitstoot. De Abena Groep wil in 2030 minstens 70% minder CO2 uitstoten vergeleken met 1990. Dit doen we door gebruik te maken van 100% hernieuwbare energie in onze productie, door te kiezen voor alternatieve grondstoffen en door duurzaamheid als belangrijk selectiecriterium mee te nemen bij de keuze voor nieuwe leveranciers. 

Circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken

We zijn continu bezig om ons assortiment te verbeteren en te verduurzamen. In 2030 willen we dat:

  • 70% van ons assortiment bestaat uit bio-based producten
  • 70% van ons assortiment bestaat uit producten met minimaal één third-party milieukeurmerk

Eén van de doelstellingen van de Green Deal Zorg 3.0 is dat zorginstellingen het gebruik van incontinentiemateriaal met 5-10% verlagen. Abena kan helpen deze doelstellingen te behalen. Enerzijds door de inzet van Abena Nova, slim incontinentiemateriaal. 

Anderzijds kan ook bij de inzet van conventioneel incontinentiemateriaal winst geboekt worden. Dit door te kiezen voor het juiste product bij de juiste cliënt. Dit doen we vanuit ons mantra: ‘Zo groot als nodig, zo klein als mogelijk.’ Tot slot kan er gekozen worden voor tweedelige systemen, in plaats van eendelige. 

Incontinentiemateriaal heeft een groot aandeel in het totale afvalvolume van zorginstellingen. Er komen steeds meer initiatieven om incontinentiemateriaal te recyclen, of om het afvalvolume te reduceren. De Abena VAC is een vacumeermachine die incontinentiemateriaal op een luchtdichte en hygiënische wijze verpakt. Het helpt onze zorgklanten bij het scheiden van incontinentiemateriaal zonder dat dit ten koste gaat van de hygiëne. Door het materiaal te vacumeren, passen er bovendien meer zakken in een afvalcontainer en vermindert de ophaalfrequentie.