Versnelde verduurzaming in de zorg met Green Deal 3.0​

De klimaatcrisis is op dit moment de grootste bedreiging voor de volksgezondheid en de zorgsector heeft een aardig aandeel in de nationale CO2-voetafdruk en afvalproductie. Niet zo gek dus dat Abena zich heeft verbonden aan de Green Deal zorg 3.0. Dit betekent dat we samen met andere zorgaanbieders, brancheorganisaties en overheden werken aan verdere verduurzaming in de zorg. Wat is de Green Deal zorg 3.0 precies? Wat houdt de overeenkomst in en waarom is deze zo belangrijk? We leggen het je uit. 

Waarom een Green Deal?

De Green Deal is zo belangrijk, omdat zo’n 7% van de CO2-uitstoot in Nederland in de zorgsector wordt veroorzaakt. Ook is 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik afkomstig uit de zorg. Na elke operatie blijft een berg afval over, incontinentiemateriaal veroorzaakt een groot deel van het afval en medicijnen breken slecht af en komen in het milieu terecht, o.a. via het afvalwater. Dat kan beter! Vandaar dat Milieu Platform Zorg acht jaar geleden het initiatief nam voor de eerste Green Deal, met als doel de zorgsector in beweging te zetten en verduurzaming in de zorg te versnellen. Drie jaar later kon de verduurzaming wel een extra stimulans gebruiken en sloten meer partijen zich aan. Na twee deals gericht op stimuleren is er nu een derde deal die partijen motiveert aan Europese normen en eisen te voldoen.

Inhoud Green Deal 3.0

In de nieuwe Green Deal 3.0 zijn concrete doelen gesteld. Ook wordt er ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. De vijf thema’s in de Green Deal zijn: 

 1. Meer inzet op gezondheid
  Denk aan het bevorderen van een gezonde levensstijl en het creëren van een gezonde omgeving
 2. Vergroting van kennis & bewustwording
  In beleids- en visiedocumenten van VWS, zorgorganisaties en zorgverzekeraars mogen preventie en duurzame zorg niet meer ontbreken. Duurzaamheid moet ook een plek krijgen in het zorgonderwijs
 3. Verlaging van CO2-uitstoot
  Het doel: 30% CO2-reductie in 2026, 55% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutrale gebouwen en vervoer in 2050
 4. Circulariteit en vermindering van primair grondstoffengebruik
  De doelen: 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030, 25% minder restafval in 2026 en maximaal circulaire zorg in 2050
 5. Reductie van milieubelasting van medicatie
  Deze doelstelling is gericht op het bevorderen van correct gebruik van medicijnen, het ontwikkelen van maatregelen om verspilling van medicatie tegen te gaan en het inzetten op gepaste voorschrijving en verstrekking van medicatie.

Abena's beloften aan het milieu

Zoals elke partij committeert ook Abena zich aan een aantal doelstellingen. We zijn al een aantal jaren bezig met duurzame zorg. Zo minimaliseren we onze footprint door gebruik van duurzame grondstoffen en hergebruik van materialen. We recyclen 89.5% van alle afval die ontstaat bij de productie van incontinentieproducten en babyluiers. Daarnaast draagt 36.6% van ons assortiment één of meerdere gecertificeerde milieukeurmerken, zoals het Nordic Swan Ecolabel. Maar we zijn er nog niet: we gaan door met verduurzamen! Over de doelen die we onszelf stellen en de beloftes die we doen, lees je hier meer.

Ondersteuning voor zorginstellingen

Werk jij in een verpleeghuis, verzorgingshuis of andere zorginstelling en kunnen jullie wel wat hulp gebruiken bij het omzetten van verduurzamingsplannen naar concrete acties? Abena helpt graag, bijvoorbeeld met schoonmaak- en verzorgingsproducten die zorgen voor minder waterverbruik en duurzame incontinentieproducten waarmee we het percentage incontinentiemateriaal verkleinen.