Veel gestelde vragen over plastic

Wat betekent 'biologisch afbreekbaar'?

Biologisch afbreekbaar betekent dat het materiaal het vermogen heeft om in de natuur volledig te ontbinden, zondere enige specifieke behandeling. Het materiaal of product is van 100% natuurlijke oorsprong en er zijn geen schadelijke chemicaliën of additieven toegevoegd. Wanneer deze materialen uiteenvallen, veranderen ze in water, koolstofdioxide en biomassa, zonder verder iets achter te laten.

Wat betekent 'composteerbaar'?

Composteerbaar wil zeggen dat de materialen onder bepaalde omstandigheden biologisch afbreekbaar zijn. Zij kunnen worden afgebroken in een industriële composteerinstallatie. Composteerbare producten voldoen aan de vereisten van de Europese verordening EN 13432, die vereist dat de composteringstijd maximaal 90 tot 180 dagen mag zijn en dat er geen toxische residuen mogen achterblijven.

Wat is het verschil tussen biologisch afbreekbaar en composteerbaar?

  • Materialen van puur natuurlijke grondstoffen zoals hout, bagasse, palmbladeren en papierpulp worden als biologisch afbreekbaar beschouwd zonder dat de afbreekbaarheid hoeft te worden getest, overeenkomstig de Europese norm EN 13432.
  • Bioplastics zoals PLA moeten daarentegen worden getest op biologische afbreekbaarheid voordat ze als composteerbaar worden beschouwd.
  • Producten die zijn getest op biologisch afbreekbaarheid volgens Europese norm EN 13432 krijgen het DIN CERTCO-label. 

Wat is een CO2-voetafdruk?

De CO2-voetafdruk is een aanduiding en meting van de totale hoeveelheid CO2-uitstoot van activiteiten door personen, bedrijven, organsaties, diensten en producten die in een bepaalde periode worden verbruikt. De CO2-voetafdruk wordt gebruikt om op een inzichtelijke manier weer te geven hoe verschillende soorten gedragingen de planeet beïnvloeden.

Wat houdt het in als een materiaal CO2-neutraal is?

Een materiaal wordt aangemerkt als CO2-neutraal als er bij verbranding van dat materiaal niet meer CO2 wordt uitgestoten dan bij natuurlijke afbraak.

Wat gebeurt er als biologisch afbreekbare plastics op de vuilstort belanden?

Vuilnis wordt over het algemeen luchtdicht afgesloten (en is dus zuurstofvrij). Vuilstortplaatsen bieden geen optimale omgeving voor het composterings- of afbraakproces van biologisch afbreekbare materialen. Dat betekent dat als een biologisch afbreekbaar PLA-product (een product op basis van polymelkzuur) op de stortplaats belandt, het anaeroob wordt afgebroken, waardoor methaangassen vrijkomen; of het blijft net als andere soorten plastic aanwezig op de stortplaats.

Wat gebeurt er met plastic bij verbranding?

Voor fossiele en biogebaseerde plastics is verbranding, samen met recycling, een van de geprefereerde methoden voor verwijdering (of ‘end-of-life’-opties, een vaak gebruikte term).

Voor biologisch afbreekbare plastics is verbranding een van de minst geprefereerde opties voor verwijdering, omdat deze plastics biologisch afbreekbaar zijn.

Wat is het recyclen van plastic?

Recycling van plastic is het proces waarbij gebruikt plastic, plastic afval en plastic schroot wordt teruggewonnen en het gerecyclede materiaal wordt verwerkt tot nieuwe producten. Sommige soorten plastics kunnen chemisch worden gerecycled, wat betekent dat ze kunnen worden afgebroken in hun chemische bouwstenen; andere plastics worden mechanisch gerecycled.

Verschillende soorten plastics kunnen op verschillende manieren worden gerecycled. Wereldwijd werkt de wetgeving toe naar het verhogen van recyclingpercentages, maar op lokaal niveau blijven de methoden en voorschriften voor sorteren en recyclen variëren.

Omdat recyclingsystemen in verschillende landen en regio’s anders zijn, vindt recyclen vaak niet op een efficiënte manier plaats en is dit vaak kostbaar en energieverslindend. Bovendien zijn niet alle plastics recyclebaar en kan tijdens het sorteer- en recyclingproces verontreiniging optreden (van metalen, kleurstoffen, biologisch afbreekbaar plastic, farmaceutische producten, enz.).